070 608 6066

Vải bàn bida

Đại lý bida Z - Vải AceTex

Vải AceTex

Giá: 170.000 VND
Đại lý bida Z - Vải For loại 1

Vải For loại 1

Giá: 170.000 VND
Đại lý bida Z - Vải For E

Vải For E

Giá: 160.000 VND
Đại lý bida Z - Vải xi nhật

Vải xi nhật

Giá: 200.000 VND
Đại lý bida Z - Vải kaki cào ( lổ )

Vải kaki cào ( lổ )

Giá: 270.000 VND
Đại lý bida Z - Vaỉ lót trắng

Vaỉ lót trắng

Giá: 50.000 VND
Đại lý bida Z - Vải bọc băng nỉ lì

Vải bọc băng nỉ lì

Giá: 110.000 VND
Đại lý bida Z - Vải tháp

Vải tháp

Giá: 160.000 VND