070 608 6066

Phụ kiện khác

Đại lý bida Z - Máy đánh bi 3 lỗ

Máy đánh bi 3 lỗ

Giá: 900.000 VND
Đại lý bida Z - Phíp sừng 13mm

Phíp sừng 13mm

Giá: 15.000 VND
Đại lý bida Z - Đế chân Inox

Đế chân Inox

Giá: 300.000 VND
Đại lý bida Z - Khay đựng bi

Khay đựng bi

Giá: 35.000 VND
Đại lý bida Z - Tam giác lỗ

Tam giác lỗ

Giá: 30.000 VND
Đại lý bida Z - Mực

Mực

Giá: 120.000 VND
Đại lý bida Z - Bộ roan đánh bi 3 lỗ

Bộ roan đánh bi 3 lỗ

Giá: 50.000 VND
Đại lý bida Z - Thiếu tay đồng

Thiếu tay đồng

Giá: 60.000 VND
Đại lý bida Z - Bao cơ ống dẹp

Bao cơ ống dẹp

Giá: 200.000 VND
Đại lý bida Z - Keo ống

Keo ống

Giá: 10.000 VND
Đại lý bida Z - Keo 401

Keo 401

Giá: 80.000 VND
Đại lý bida Z - Dù gỗ

Dù gỗ

Giá: 70.000 VND
Đại lý bida Z - Gọt đầu cơ

Gọt đầu cơ

Giá: 25.000 VND
Đại lý bida Z - Dù nhựa bàn lỗ

Dù nhựa bàn lỗ

Giá: 25.000 VND
Đại lý bida Z - Đế cơ 2

Đế cơ 2

Giá: 3.000 VND
Đại lý bida Z - Bộ số bàn lỗ

Bộ số bàn lỗ

Giá: 15.000 VND
Đại lý bida Z - Đế cơ 1

Đế cơ 1

Giá: 6.000 VND
Đại lý bida Z - Chổi cán dẹp

Chổi cán dẹp

Giá: 40.000 VND
Đại lý bida Z - Hộp đựng 3 bi

Hộp đựng 3 bi

Giá: 40.000 VND