070 608 6066

Địa chỉ:

Cơ sở tại TP HCM : 306 TL 9 - Ấp 4A Bình Mỹ - Củ Chi TP.HCM
Cơ sở tại Huế : 45B Đào Tấn - Trường An - TP Huế

Email:

bidaz.com@gmail.com

Điện thoại:

070 608 6066

Loading
Your message has been sent. Thank you!